Aldatma – Zina Sebebiyle Boşanma

Anasayfa » Aile & Boşanma Hukuku » Aldatma – Zina Sebebiyle Boşanma

ALDATMA – ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m.161)

Aldatma – Zina sebebiyle boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Zina özel boşanma sebeplerinden biridir.

ZİNA NEDİR? ZİNA SUÇ MUDUR?

Zina, eşlerden birinin eşi dışında bir üçüncü kişiyle isteyerek cinsel ilişkiye girmesidir. Türk Ceza Hukukunda zina daha önceden suç olarak kabul edilirken yapılan değişiklikle suç olmaktan çıkarılmıştır. Ancak zina suç olarak kabul edilmese de mutlak boşanma sebebi olduğu gibi,  TMK. m.236 ya göre de eşler arasında ki mal rejimi davalarında katılma alacağının azaltılması veya kaldırılması sebebidir ayrıca maddi- manevi tazminata da hükmedilebilir.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASININ KOŞULLARI NELERDİR?

1-Taraflar arasında geçerli bir evlilik bulunmalıdır. Evlilik birliğinin taraflara yüklediği en önemli yükümlülüklerden biri sadakat yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük evlilik sona erene kadar devam etmektedir. Yani eşler hakkında mahkemece verilen ayrılık kararı veya tarafların ayrı yaşamak hakkı olsa da sadakat yükümlülüğü devam edecektir.

2-Eşlerden birinin eşi dışında başka biriyle cinsel ilişkiye girmiş olması gerekir.

-Bu cinsel ilişki farklı cinsle olabileceği gibi aynı cinsle de gerçekleşmiş olabilir. Yargıtay bir kararında erkek erkeğe cinsel ilişkiye giren kocaya karşı açılan davada zina nedeniyle verilen boşanma kararını onamıştır.

3-Gerçekleşen cinsel ilişki tarafın rızasına dayanmalıdır. Örneğin eş tecavüze uğramışsa bu zina nedeniyle boşanma sebebi yapılamaz.

HANGİ DAVRANIŞLAR ZİNA KABUL EDİLİR?

-Eşlerden birinin bir üçüncü kişiyle gayri resmi olarak birlikte yaşaması

-Eşlerden birinin karşı cinsten yakın akrabası olmayan bir kişiyle otelde veya evde gecelemesi

-Eşlerden birinin bir başka kişiyle bir kez bile olsa cinsel ilişkiye girmesi

HANGİ DAVRANIŞLAR ZİNA KABUL EDİLMEZ?

Yargıtay uygulamalarında eşlerin kusurlu davranışları arasında güven sarsıcı davranışlar ile sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar ve zina kapsamında sayılan davranışlar farklı farklı değerlendirilmektedir. Örneğin öpüşme, okşama, sanal ortamda cinsel içerikli yazışma gibi davranışlar zina olarak kabul edilmez ancak bu tür davranışlar sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar olup ancak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma sebebi olabilir.

ZİNA EYLEMİ HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLEBİLİR?

Zina nedeniyle boşanma davası açan taraf bu eylemi ispat etmekle yükümlüdür.

Zina eylemi tanık, otel kayıtları, iletişim kayıtları  (sms, whatsapp ekran görüntüleri, Instagram-Facebook gibi sosyal medya içerikleri, HTS dökümleri vesair), banka kayıtları, hamilelik testi, fotoğraf, video kaydı gibi her türlü delille ispat edilebilir.

ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Zina sebebiyle boşanma davası zina eylemini öğrenmeden itibaren altı ay ve her halükarda zina eyleminin gerçekleşmesinden itibaren beş yıl içinde açılması gerekir. Bu süreler hak düşürücü süre olup hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınacaktır. Zina devam ediyorsa bu süreler işlemeyecektir. Örneğin eşin başka biriyle yaşamaya devam ediyor olması halinde diğer eş bu ilişkiyi öğrendiğinden itibaren altı ay içinde dava açmamış olsa bile hak düşürücü süreyle karşılaşmayacaktır.

ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASINDA “AF” NASIL OLUR?

Zina eylemini af eden eşin dava açma hakkı yoktur. Af bir irade beyanını yazılı veya sözlü açıklayarak ya da bir takım tutum ve davranışlarla yapılmış olabilir. Örneğin Yargıtay birçok kararında eşlerin zina eylemini öğrendikten sonra birlikte tatile gitmelerini, birbirlerine af anlamını taşıyacak mesajlar göndermelerini af olarak kabul etmiştir.

 ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI DİĞER BOŞANMA SEBEPLERİYLE BİRLİKTE AÇILABİLİR Mİ?

Dava sadece zina sebebine dayanarak açılmış ise mahkemece evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma kararı verilemez. Ancak dava terditli açılabilir. Yani zina olmadığı takdirde evlilik birliğini temelinden sarsılması sebebine dayanılmış ise mahkemece öncelikle zina davasının koşulları incelenecek, zinanın koşulları oluşmamışsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine göre boşanma kararı verilebilecektir.

ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

Zina sebebiyle açılmış bir boşanma davasında usulüne uygun olarak yapılmış bir ıslah olması halinde anlaşmalı boşanma kararı verilebilir. Aksi halde zina sebebiyle açılan davada anlaşmalı boşanma kararı verilemez.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT VE NAFAKA VERİLİR Mİ?

Zina nedeniyle açılan boşanma davasında maddi-manevi tazminat ve nafakaya hükmedilebilmesi için öncelikle davacının bu konularda talebinin olması ve davanın kabul edilmesi gerekir. Bu hususların varlığında “Zina” evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünün en ağır şekilde ihlali olduğundan, TMK 174/1-2 maddeleri gereğince davacı eş lehine maddi-manevi tazminat verilebilecek ve ayrıca nafakaya da hükmedilebilecektir. Aldatan eş ne kadar tazminat öder? Aldatan eş ne kadar nafaka öder? Sorularına kesin bir cevap yoktur. Çünkü nafaka ve tazminat miktarları tarafların ekonomik ve sosyal durumuna göre Mahkemece belirlenir.

ZİNA YAPAN EŞE VELAYET VERİLİR Mİ?

Genel olarak çokça sorulan sorulardan biri de zina yapan eşe velayetin verilip verilemeyeceği hususudur. Zina yapmak tek başına velayetin verilmesine engel olacak bir durum kabul edilmemektedir. Zira Zina sebebiyle boşanma davalarının velayet yönünden ayırt edici bir özelliği yoktur. Bu durumda da çocuğun üstün yararı neyi gerektiriyorsa velayet düzenlemesi ona göre yapılacaktır.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA MALLAR NASIL PAYLAŞILIR?

Zina sebebiyle boşanma kararı verilmesi halinde hakim, kusurlu eşin taraflar arasındaki mal rejimi kapsamında bulunan artık değer pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. (TMK m.236 /2) Zina (aldatma) nedeniyle verilen boşanma kararının, aldatan eşin katılma alacağının azaltılması veya bu hakkın ortadan kaldırılması sonucu doğurması, sadece edinilmiş mallara katılma rejiminde mümkündür (MK m. 218-241). Diğer mal rejimlerinde, örneğin mal ayrılığı rejiminde zina veya hayata kast katkı payı alacağı üzerinde hiçbir hüküm doğurmaz.

Zina sebebine dayanan boşanma davalarında; davanın ispatı, hak düşürücü süre gibi davanın usul ve esas hususları bakımından sorun yaşanmaması için bu tür davaların konusunda uzman bir avukatla takip edilmesi önemlidir. Diğer yandan boşanma davaları taraflar, müşterek çocuklar hatta kan ve kayın hısımları bakımından psikolojik olarak zorlayıcı davalar olduğundan avukat desteği önem arz eder.

Aykut Hukuk | Danışmanlık

2021©

 

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim