İddet Müddeti Nedir?

Anasayfa » Aile & Boşanma Hukuku » İddet Müddeti Nedir?
iddet müddeti nedir?

İDDET MÜDDETİ (BEKLEME SÜRESİ) NEDİR?

İddet müddeti, evliliği sona eren kadının, yeniden evlenmek için beklemek durumunda kaldığı süre olup Türk Medeni Kanunu nun  132. Maddesinde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunumuzun 132. Maddesine Göre:”Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter. 

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

Bu madde, evliliği ölümle veya boşanma ile sona eren kadının, hamile olması ihtimaline binaen soy bağında karışıklık olmaması amacıyla düzenlenmiştir.

İddet müddeti, boşandıktan sonra kadının yeniden evlenmesine ilişkin olarak getirilmiş olan, kanundan kaynaklı bir kısıtlamadır ve boşanma sonrasında yalnızca kadın açısından söz konusu olmaktadır. Yani evliliği sona eren bir erkeğin yeniden evlenmesi için belli bir süre bekleme şartı yoktur.

İDDET MÜDDETİ NE KADARDIR?

Bir kadının eşinin ölmesi veya eşinden boşanmış olması halinde yeniden evlenebilmesi için evliliğin sona erdiği tarihten itibaren 300 gün geçmesi gerekir. Yani iddet müddeti 300 gündür. Bu süre, mahkeme tarafından çiftin boşanmasına karar verilmesiyle değil, verilmiş olan bu kararın kesinleşmesiyle başlayacaktır.

İDDET MÜDDETİ NASIL KALDIRILIR?

İddet müddetinin kaldırılması için  kadının yerleşim yeri mahkemesinde iddet müddetinin kaldırılması davası açılır. Bu dava hasımsız olarak açılacaktır. Mahkeme kadının hamile olmadığını tespit için hastaneye sevk eder ve kadının hamile olmadığı resmi doktor raporuyla tespit edilirse iddet müddetini kaldırır. Evliliği sona eren eşler yeniden evlenmek istiyorsa rapora gerek olmadan iddet müddeti kaldırılır. 

İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

İddet süresinin kaldırılması için açılacak olan davada görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakar.

İddet müddetinin kaldırılması davasında yetkili mahkeme ise, kadının yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. 

İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI NE KADAR SÜRER?

Bu süre mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte çekişmesiz yargı işi olduğundan yaklaşık bir hafta veya bir ay aralığında sonuçlanmaktadır.

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim