Motorlu Araç Nedir?

Anasayfa » Genel » Motorlu Araç Nedir?

MOTORLU ARAÇ NEDİR?

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun (KTK) içinde tanımı yapılmamıştır. Ancak bir aracın motorlu araç olabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir.

 • Kendi itici gücü ile çalıştırılabilmesi,
 • Bir yerde sabit durumda olmayıp hareket edebilmesi,
 • Bu hareketin toprak üzerinde gerçeklemesi,

İstisna olarak makine gücü ile hareket etmesine karşın içten yanmalı veya elektrik motorlu bisikletler bu yasa kapsamında motorlu taşıt sayılmazlar.

Ayrıca, web sayfamızda bulunan Trafik Kazası Nedir? makalemizi de okumanızı öneririz.

MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER KİMLERDİR?

2918 sayılı KTK’da motorlu araç işletenler tanımlanmıştır. İşleten araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı olan kişidir. Ancak ilgili tarafından bir başka kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği veya araç üzerinde hakimiyeti tasarruf hakkı olduğu ispat edilirse o kişide işleten sayılır.

Motorlu araç işletenlerin sorumluluğu tehlike sorumluluğudur. Tehlike sorumluluğunun genel sonucu olarak işletenler sürücünün ve yardımcı kişilerin kusurlu eylemlerinden kendi kusuru gibi sorumlu olurlar.

SÜRÜCÜ İLE YARDIMCI KİŞİLERİN KUSURUNDAN KENDİ KUSURU GİBİ SORUMLU TUTULAN İŞLETENLER KİMLERDİR?

 • Araç Sahibi,
 • İşleten = Araç sahibi olan veya aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işleten veya araç üzerinde fiili tasarrufu bulunan kimse,
 • Girişimci = Motorlu aracı bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında işletenler ve çeşitli biçimlerde işletme faaliyetine katılanlar,
 • Taşımacılar = Motorlu araçlarla yolcu ve yük taşıma işleri yapanlar,
 • Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta, alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen kişiler,
 • Aracın uzun süreli kiracısı,
 • Motorlu aracı ödünç alan,
 • Motorlu aracı rehin alan,
 • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar,
 • Motorlu aracı çalan veya gasp edenler,
 • Yarış düzenleyicileri,

ARAÇ SAHİBİ VE İŞLETEN SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

 • Trafik sicilinde adı kayıtlı olmak,
 • Adına kayıtlı olsun veya olmasın aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işletiyor olmak,
 • Araç üzerinde eylemli tasarrufta bulunuyor olmak,
 • Trafik siciline henüz kaydolmamış olsa da aracı noter kanalıyla veya icra yoluyla satın almış olmak,
 • Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı olmak,
 • Motorlu aracı ödünç veya rehin alan konumunda olmak,
 • Motorlu aracı uzun süreli kira sözleşmesi ile kiralayıp kullanıyor olmak,

İŞLETENİN TRAFİK KAZASINDAN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI NELERDİR?

Motorlu aracı işletenlerin sorumlulukları için motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan bir zarar bulunmalı zarar ile motorlu aracın işletilmesi arasında bir nedensellik ilişkisi bulunmalıdır.

 • Bir zarar doğmuş olmalı=ölüm yaralanma ve bir şeyin zarara uğraması gereklidir,
 • Zarar bir motorlu araçtan kaynaklanmalıdır,
 • İşletilen bir motorlu araç bulunmalıdır,
 • İşletenin sorumlu olabilmesi için zarar ile kaza arasında nedensel bir ilişki bulunmalıdır.

İŞLETENLER KİMLERDİR?

 • İşyerinin kullandıkları araçlar kendilerine ait olmayıp da uzun süreli kira sözleşmesi ile kiralanmış ise işleten kiracı konumundaki işyeri sahibi olduğundan işleten olarak olabilecek bir kazadan sorumludur.
 • Bazı işyerleri personel taşıma işlerini kendi araçlarıyla değil sözleşme ile başkalarına yaptırmaktadır. Bu durumda taşıma işlerini başkalarına yaptıran işleten konumda olmadığı için 3. Kişilere karşı zarardan sorumludur. Ancak söz konusu kiralanan taşıtı kaza yapması sonucunda işyeri çalışanı zarar görmüşse işveren her türlü sorumludur.
 • İnşaat makinelerini işletenler inşaatlarda taşeron olarak iş yapmakta iseler gerek üçüncü kişilere ve gerekse çalışanlara verilen zararlardan dolayı asıl yüklenici-üst işveren ile birlikte ortaklaşa sorumludur.
 • Araç kiralama işini meslek edinmiş oto kiralama işi yapan gerçek veya tüzel kişilerin araç gereksinimi olanlara kısa süreleri araç kiralamaları olup bu tür kiralamalarda işleten sıfatı kiracıya geçmeyip oto kiralama işi yapan şirket veya firmanın işleten olarak sorumluluğu devam etmektedir. Oto kiralama işini meslek edinmiş olan ve bu yoldan kazanç elde eden kişiler araçlarını uzun süreli kiraya vermiş olsalar dahi onlar kiracının veya sürücüsünün yaptığı kazadan dolayı üçüncü kişilere karşı sorumludurlar.
 • İcra yoluyla araç satışlarında satış işleminin kesinleşmesi birlikte aracın mülkiyeti alıcıya geçer o andan itibaren işleten alıcı olur.

İŞLETEN GİBİ SORUMLU OLANLAR KİMLERDİR?

Kanuna göre doğrudan işleten olarak sayılmamış ancak onun gibi sorumlu olanlardır. Örneğin motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar işleten gibi sorumlu tutulmaktadır.

Ayrıca, web sayfamızda bulunan AVM Otoparkında Aracıma Zarar Geldi Ne Yapmalıyım? makalemizi de okumanızı öneririz.

Yaralanmalı trafik kazası geçirdim ne yapmalıyım? Trafik kazasında yaralanma tazminatı ne kadar? Trafik kazası tazminatı ne kadar sürer? Trafik kazası geçirdim ne kadar tazminat alırım? Soruları aklınıza takılıyorsa İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren Aykut Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Aykut Hukuk Danışmanlık

2022©

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim