İcra & İflas Hukuku

Anasayfa » Hizmet » İcra & İflas Hukuku

Aykut Hukuk & Danışmanlık, İcra ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsayan hizmetler sunmaktayız.

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim