Sigorta Hukuku

Anasayfa » Hizmet » Sigorta Hukuku

Aykut Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerinin sigorta uyuşmazlıklarına, poliçe alacaklarına, kaza tespit ve tazminatları ile maluliyetlere vb. ilişkin hususlarda Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonları huzurunda vekillik ve danışmanlık hizmeti sağlar.

Sigortacılık ticari menfaatlerin korunması için çıkmış olsa da; toplumsal refahın da yükselişiyle hayatın bir parçası hale gelmiştir. Öyle ki elektronik cihazlardan otomobillere, kredilerden seyahatlere birçok alanda kişilere güvence sağlanmaktadır. Sigorta, bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamakla birlikte aynı zamanda ekonomik ihtiyaçları da karşıladığı için sosyal bir işlevi de söz konusudur.

Sigorta Kavramı tanımlanarak sınırlandırılamaz ise de açıklık getirmek adına bu kavramın 6 unsuru birlikte içerdiğinden bahsedebiliriz. Bunlar kısaca; tehlikeye maruz kalan kişi topluluğu (tehlike iştiraki), ileride karşılaşılması ve zarar meydana getirmesi ihtimali olan olay (riziko), topluluğun maruz kaldığı rizikoların benzerliği, ihtimal dahilindeki rizikonun meydana gelmesi ile ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesi (sigorta teminatı), sigorta himayesinin bir karşılığa tabi olması (prim) ve sigorta ettirenin sigorta himayesinin sağladığı korumadan yararlanmak için talep hakkına sahip olmasıdır.

Sigorta hukukunda irade serbestliği esas olmakla birlikte Sigortacılık Mevzuatının %75’inden fazlasını emredici hukuk kuralları oluşturur. Sigorta faaliyetlerinin yanı sıra sigorta şirketlerinin kuruluş aşamasından, sona ermesine kadar olan hususlar denetime tabiidir.

Sigorta ilişkilerinin ana içeriğini 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı TTK (özel düzenlemeler) ve Sigorta Genel Şartlarıdır.

Sigorta Türlerine Kısaca Bakacak Olursak;

  • Yangın Sigortası ile teminat altına alınan riziko mahallerinde meydana gelebilecek hasarlar sonucu sigortalı varlıkların yanı sıra 3. şahıslara ait varlıklara da zarar gelebilir. Bu tür kayıplar konusunda hasarların temini noktasında Yangın Sigortası Avukatı kadromuzla,
  • İnşaat Sigortası, sigorta konusunu teşkil eden değerler, teminat müddeti içerisinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde, poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halinde oluşan hasarların temini noktasında İnşaat Sigortası Avukatı kadromuzla,
  • Makine Kırılması SigortasıMontaj Sigortası gibi Mühendislik Sigortaları çeşitlerinde poliçe kapsamında imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesislerin, deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten kaynaklanan olaylar sonucu oluşan hasarların temini noktasında Mühendislik Sigortası Avukatı kadromuzla,
  • Kasko Sigortası, bir motorlu kara taşıtı sigortası olan kasko, sigortayı yaptıran araç sahibinin ve aracının uğrayabileceği zararların karşılanmasını temin eder. Trafik Sigortası ise, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun hükümleri gereği trafiğe çıkan her araç için yapılması zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek bir olayın gerçekleşmesi halinde hasarların temini noktasında Kasko Avukatı ve Trafik Sigortası Avukatı kadromuzla,
  • Seyahat ve Sağlık Sigortaları, yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz sırasında meydana gelen bir kaza sonucu yaralanma veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalıkların ortaya çıkması durumunda,
  • Nakliyat Sigortaları; nakliye aracı ile malların taşınması sırasında, söz konusu malların fiziki zarara uğramasına karşılık birtakım teminatlar sunan sigortalardır. Kamyon, tren, gemi, uçak gibi araçlar vasıtasıyla taşınan mallar; yaşanan bir olumsuzluğa bağlı olarak fiziken zarar gördüğü takdirde, sigorta poliçesinde yer alan teminatlar dâhilinde söz konusu mağduriyetlerinizde Sigorta Hukuku Danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçeleri sebebiyle hekim ve sağlık kuruluşlarına yöneltilen tazminat taleplerinde risk analizi ve medikolegal raporlama hizmeti vermekteyiz. Hekim mesleki sorumluluk davalarında, sigorta şirketlerine avukatlık hizmeti ve sulh süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklı aleyhe-rücu davaları ile tahkim prosedürünün takibi hizmetlerimiz arasındadır.
  • İş kazası sonucunda açılan maddi ve manevi tazminat davaları, sürekli iş göremezlik geliri ya da iş kazası sonucu ölüm maaşı bağlatma, sağlık sigortası, kasko sigortası, trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, yeni değer sigortası ile ilgili hukuki sorunların çözümü ve diğer konularda danışmanlık hizmeti ile yazılı ve sözlü görüş vermekte ve sulh ve arabuluculuk çözümleri oluşturulmakta ve davaların takibini yapmaktayız.

Bu bağlamda, ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü konularında uzman İzmir Sigorta Avukatları kadromuz ve çözüm ortaklarımızla hizmet vermekteyiz. Sigorta Hukuk konusunda profesyonel destek almak için İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren Aykut Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Aykut Hukuk | Danışmanlık

2022©

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim