Sözleşmeler Hukuku

Anasayfa » Hizmet » Sözleşmeler Hukuku

Aykut Hukuk & Danışmanlık kanunlar çerçevesinde ve ticari hayat ekseninde yer alan şirket ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, iş sözleşmeleri, barter sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve daha pek çok alanda gerek duyulabilecek sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi, sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine haksız bir sonuç doğurabilecek hususların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında kurumsal ve bireysel müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sözleşme Avukatı kadrosuyla faaliyet gösteren Aykut Hukuk & Danışmanlık Bürosu çalışmalarını İzmir / Bayraklı ‘da yer alan ofisinde yürütmektedir. İzmir Sözleşme Avukatı arayışında olan gerçek ve tüzel kişilere İzmir ve genelinde uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Sözleşme Nedir?

Sözleşme denildiğinde ilk akla gelmesi gereken şey, birbirine uygun irade beyanları ile kurulmuş olan irade beyanlarının varlığıdır. Bir sözleşmeden bahsedebilmek için yazılı bir metnin varlığı şart değildir. Ancak bazı durumlarda kanun, yazılı sözleşme metninin varlığını taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi bakımından geçerlilik şartı olarak düzenlemiştir.

Sözleşmeler her türlü iş ilişkisinde önem arz eden ve ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda tarafların hak ve alacakları bakımından en iyi koruma alanını oluşturmayı hedeflediğimiz metinlerdir. Yazılılık çoğu zaman özellikle ticari ilişkilerde bir geçerlilik şartı değil, ispat şartıdır. Bu nedenle yapılacak bir iş anlaşmasında taraflar, yapacakları işin sınırlarını ve çerçevesini aralarında imzalayacakları ticari sözleşme ile çizmektedir. Gelişen ekonomi, dijitalleşen ve değişen dünya düzeni ile iş ilişkilerinde artık sınırlar kalkmaktadır. Bu anlamda müvekkillerimize gerek yurt içinde gerekse

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim