İş Hukuku

Anasayfa » Hizmet » İş Hukuku

Aykut Hukuk & Danışmanlık, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin icra edilmeleri, iş güvencesi ve fesih hususları, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, iş kazalarından doğan sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları, rücu talepleri ve yabancı işçi çalıştırma kuralları konuları ile insan kaynakları yönetimi ile yapılandırması ve işletmelerin organizasyonu ile yeniden yapılandırması hususunda danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

İş Hukuku alanında faaliyet gösteren Aykut Hukuk & Danışmanlık Bürosu çalışmalarını İzmir / Bayraklı ‘da bulunan ofisinde yürütmektedir. İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda kişiler İş Hukuku Avukatına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda İş Hukuku ile ilgili tüm konularda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlamaktayız.

İş Davası Avukatı Ne İş Yapar?

İzmir iş hukuku avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır. İşçi hakları konusunda her türlü dava ve uyuşmazlık takibi uzman iş hukuku avukatlarımız tarafından sağlandığı gibi yine işveren avukatı olarak birçok işverene hizmet vermiş işveren avukatlarımız da işlerini en iyi şekilde yapmaktadır. İş mahkemelerinde işçi-işveren uyuşmazlıkları bakımından işçilik alacakları, işe iade davaları ve iş kazasından kaynaklı tazminat talepleri görülmektedir. İş mahkemesi avukatı bu davalarda taleplerin ispatı için hukuki destek sağlar ve en iyi sonucu elde etmek maksadıyla çalışır.

İş Davası Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İş Mahkemesinde Görülen Bir Kısım Dava Türleri Şunlardır;

 • İhbar Tazminatı Davası
 • Kıdem Tazminatı Davası
 • Kötü Niyet Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Eşit Davranma İlkesine Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası
 • Ücret Alacakları Davası
 • Fazla Çalışma Ücreti Alacakları Davası
 • Bayram ve Tatil Günleri Ücreti Alacakları Davası
 • Hafta Tatili Ücreti Alacakları Davası
 • Yıllık İzin Ücreti Alacakları Davası
 • İşe İade Davası
 • Hizmet Tespiti Davası
 • Eksik İşçilik Davası
 • İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası,
 • Grev Oylamasına İtiraz Davası
 • Grevin Durdurulması Davası
 • Hakem Reddi Davası
 • İcra Emrine İtiraz Davası
 • İstirdat Davası
 • İş Kolunun Tespiti Davası
 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası
 • Lokavtın Durdurulması Davası

İş hukuku Avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet sağlamaktadır. İşçi hakları konusunda tüm dava ve uyuşmazlık takibi uzman iş hukuku avukatlarımız tarafından sağlandığı gibi yine işveren avukatı olarak birçok işverene hizmet vermiş işveren avukatlarımız da ilgili Mevzuat ve Yargıtay İçtihatları doğrultusunda işlerini en iyi şekilde yapmaktadır.

İş Davası Avukatı Tutmak Zorunda Mıyım?

Yasal olarak dava açmak için mutlaka avukat tutulması yasal zorunluluk değildir. Herkes kendisini avukat olmadan savunabilir ve duruşmaya ka

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim