Terk Sebebiyle Boşanma

Anasayfa » Aile & Boşanma Hukuku » Terk Sebebiyle Boşanma

TERK SEBEBİNE DAYANAN BOŞANMA DAVASI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) düzenlenen boşanma sebeplerinden biride terk sebebine dayalı boşanma davasıdır. Terk sebebine dayalı boşanma davası TMK. m. 164 de düzenlenmiş olup, özel bir boşanma sebebidir.

TMK 164 maddesi “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.” şeklindedir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için belirli usul ve esasların varlığı gerekir. Kocam evi terk etti!; Karım evi terk etti! diyerek doğrudan terk nedeni ile boşanma davası açılamaz.

Kimler Terk Etmiş Sayılır?

Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak konuttan ayrılan eş,

Eve dönmemek için haklı bir nedeni olmaksızın eve dönmeyen eş,

Diğer eşi ortak konuttan ayrılmaya zorlayan eş,

Diğer eşin ortak konuta haklı bir sebep olmaksızın dönmesini engelleyen eş terk etmiş sayılır.

TERK SEBEBİNE DAYANAN BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

1- Terk eden eş evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla evi terk etmiş olmalıdır.

2- Terk eden eşin ortak yaşamı sonlandırma kastı bulunmalıdır.

3- Terk tarihinden itibaren belli bir süre geçmiş olmalıdır.

4- Terk eden eşe usulüne uygun olarak ihtar (eve dön çağrısı) gönderilmiş olmalıdır.

5- İhtar (eve dön çağrısı) usulüne uygun gönderilmesine rağmen haklı sebep olmadan ortak konuta dönülmemiş olmalıdır.

Neler Terk Sayılmaz? Hangi Durumlarda Terke Dayalı Boşanma Davası açılamaz?

-Öğrenim, askerlik, cezaevinde bulunma gibi sebeplerle ayrı yaşamak terk sayılmaz.

– Taraflar arasında görülen ve devam etmekte olan bir boşanma davası varsa; tarafların ayrı yaşamak hakkı olduğundan bu durumda terke dayalı boşanma davası açılamaz.

-Taraflar arasında görülen farklı bir sebebe dayanan boşanma davası varsa; bu dava reddedilmiş olsa da ret kararı kesinleşmediyse terk nedeniyle dava açılamaz.

-Taraflar arasında farklı sebebe dayalı olarak açılan boşanma davası reddedilmiş ise ret kararının kesinleşmesinden itibaren dört ay geçmeden terk sebebiyle dava açılamayacaktır.

-Taraflar arasında TMK 171. Maddesi uyarınca verilmiş bir ayrılık kararı varsa yine terk nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır.

-Taraflar arasında TMK 197/2 maddesine göre açılmış bir bağımsız tedbir nafakası davası varsa, bu davanın açılması tarihinden itibaren dört ay geçmeden terk ihtarı (eve dön çağrısı) gönderilemeyeceğinden terk nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır.

-Taraflar arasında bir ceza davası olmamalıdır. Yargıtay, taraflar arasında ceza davası devam ederken kocanın terk ihtar davetiyesi (eve dön çağrısı) göndermesinin samimi olmadığını kabul etmektedir.

-Taraflar arasında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre alınmış bir tedbir kararı olmamalıdır.

Eve Dön Çağrısı (ihtarı) Ne Zaman Yapılır?

Terk eden eşe karşı evden ayrılma tarihinden itibaren 4 ay geçmeden ihtar (eve dön çağrısı) isteminde bulunulamaz.

Eve Dön Çağrısı (ihtarı) Nereden Yapılır?

İhtar Aile mahkemesi veya noter aracılığıyla yapılmış olmalıdır.

Eve Dön Çağrısı (ihtarı) Hangi Hususları İçermelidir?

-İhtar gönderen eşin adı, soyadı ve adresi

-İhtar gönderilen eşin adı, soyadı ve adresi

-Davet edilen ortak konutun adresi

-Davet edilen eş ve varsa çocukların ortak konuta dönmesi için gereken giderler ve konuta kabul edilmeme halinde yol ve konaklama masraflarının konutta ödemeli olarak gönderilmesi gerekir.

-Davet edilen konuta ait anahtarın nereden alınacağı

-ihtarın tebliğinden itibaren iki ay içinde dönmesi gerektiği dönülmemesi halinde terk nedenine dayalı boşanma davası açılacağı uyarısını içermelidir.

-İhtar belirtilen bu şartları taşımıyorsa açılacak dava redle sonuçlanacaktır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman açılır?

Terk ihtarının (eve dön çağrısının) muhatabına tebliğinden itibaren iki ay geçmeden terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Gerek terk ihtarının gönderilmesi gerekse davanın açılması belli süre ve şartlara bağlı olduğundan  davanın konunun uzmanı olan yani boşanma davalarında deneyimli ve birikim sahibi avukatlar tarafından açılıp yürütülmesi önemlidir. Sizde En İyi Boşanma Avukatı arıyorsanız İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren Aykut Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim