Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması 2022

Anasayfa » Genel » Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması 2022Yurtdışında boşanan çiftlerin Türkiye’de tanınmış bir evlilikleri varsa yurtdışında verilen boşanma kararı Türkiye’de kendiliğinden hüküm ve sonuç doğurmayacaktır. Yabancı makam veya mahkemelerce verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizinin yapılması gerekecektir.

TARAFLARDAN BİRİ TÜRK VATANDAŞI DEĞİLSE

Taraflardan birinin Türk vatandaşı olmaması verilen boşanma kararı için Türkiye’de yapılacak işlemler bakımından bir farklılık oluşturmamaktadır. Yabancı ülkede verilen boşanma kararının tanınmaması halinde taraflar Türkiye’de evli olmaya devam edeceklerdir.

TANIMA VE TENFİZ NE DEMEKTİR?

Tanıma, Mahkeme kararının kesin hüküm olarak kabul edilmesi demektir. Tenfiz ise verilen kararın icra edilebilir hale getirilmesi anlamına gelir. Örneğin boşanma kararı neticesinde nafaka ödenmesine yönelik bir karar verilmiş ise nafaka alacağının tahsil edilebilmesi için kararın sadece tanınması yeterli olmaz. Ayrıca kararın tenfizi gerekmektedir.

BOŞANMA KARARININ TANIMA VE TENFİZİ İÇİN AÇILACAK DAVA

Boşanma kararının tanınması ve tenfizi için açılacak davada tarafların bizzat hazır bulunmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Karşı tarafa dava açıldıktan sonra tebligat yapılması gerekmektedir. Tebligat yapılacak eş yurtdışında yaşıyorsa bu durumda yurtdışı adresine tebligat yapılması gerekir. Bu durum dava sürecinin uzamasına sebep olabilecek en önemli konulardan biridir.

Dava açılırken tarafların yurtdışında boşandıklarını ve kararın kesin nitelikte olduğunu gösterir kesinleşme şerhli bir suretin apostil edilmiş hali yeminli tercümesi yapıldıktan sonra dava dilekçesi ekinde mahkemeye sunulmalıdır. Aksi takdirde mahkeme, kesinleşme şerhli boşanma kararının ilgili ülkedeki mahkeme ya da makamdan celbine karar vermeyecektir. Zira bu belgelerin ibrazı yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Kesinleşme şerhli mahkeme kararının bulunmaması halinde Mahkeme davanızı reddedecektir.

APOSTİL NE DEMEKTİR?

Apostil, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf olan devletlerce verilmekte olan ve ilgili ülkenin makamınca verilmiş olan bilgi ve belgelerin resmi olduğunu gösteren tasdik anlamına gelmektedir.

TANIMA VE TENFİZ TALEPLERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

  • Yabancı Mahkemelerce verilmiş ve itirazı kabil olmayan yani kesinleşmiş bir kararın bulunması,
  • Kamu düzenine açık aykırılığın bulunmaması,
  • İlgili kararı vermiş olan ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık esasının bulunması,
  • Dürüstlük ve iyiniyet kurallarına aykırı olmayan bir başvurunun yapılmış olması.

Alanında uzman ve profesyonel En İyi Boşanma Avukatı olma yolunda ilerleyen ekibimiz, danışanlarımıza hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sizde En İyi Boşanma Avukatı arıyorsanız İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren Aykut Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Aykut Hukuk | Danışmanlık

2022©

Yararlanılan Kaynaklar

Dergipark

VikipediBizimle İletişime
Geçin

İletişim