Evlilik Tazminatı Nedir?

Anasayfa » Aile & Boşanma Hukuku » Evlilik Tazminatı Nedir?
Evlilik Tazminatı Nedir?

 EVLİLİK TAZMİNATI NEDİR?

1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin 5. Fıkrası “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi” halinde kadına işçiye her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Asıl itibariyle bu tazminat kıdem tazminatı olup bu tazminat, evlilik tazminatı olarak da bilinmektedir.

Evlilik Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Evlilik tazminatı alabilmek için yasa maddesinden de anlaşılacağı üzere kadın işçinin en az bir tam yıl çalışmış olması gerekmektedir.

İkinci şart da evlilikten itibaren 1 yıl içerisinde kadın işçinin kendi isteği ile işten ayrılmış olması gerekmektedir. Yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere bu hak kadın işçilere tanınmış olup erkek işçinin böyle bir hakkı yoktur.

EVLİLİK NEDENİNE DAYALI KIDEM TAZMİNATI TALEP HAKKI BİRDEN FAZLA KULLANILABİLİR Mİ?

İster aynı kişiyle ister farklı kişiyle olsun; evlenen kadın işçi, evlilik nedeniyle ikinci kez istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Zira 1475 sayılı yasada bu hakkın kullanılmasını kısıtlayan bir düzenleme yoktur. Kaldı ki evlenen kadın işçi, işten ayrılmasından bir süre sonra yeniden çalışma hayatına katılabilir. Burada önemli olan, aynı kişiyle yapılan evliliğin muvazaalı olup olmadığıdır.

 Evlilik Sebebi ile İşten Ayrılan Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı Alma Koşulları

Evlenme sebebi ile kıdem tazminatı koşulları aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

-İşçi ve işveren arasında yapılmış olan geçerli bir iş sözleşmesinin varlığı,

-İşçinin işyerinde 1 yıl veya daha uzun süredir çalışıyor olması,

-İş sözleşmesinin evliliğe bağlı olarak sonlandırılması,

-İş sözleşmesinin kadın işçi tarafından sonlandırılması,

-İş sözleşmesinin evlenme tarihi itibarı ile ve bir yıllık süre içinde kadın işçi tarafından sonlandırılması (Evlenme tarihi başlangıcı resmi nikah kıyıldığı gündür).

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçiye, tazminatı ödenmezse öncelikle arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır. Eğer arabuluculukta sonuç alınmazsa işçinin çalıştığı yer İş Mahkemesinde dava açılacaktır.

EVLİLİK TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatında zamanaşımı süresi beş yıldır.

EVLİLİK SEBEBİ İLE İŞTEN AYRILAN KADININ DİĞER ALACAK HAKLARI NELERDİR?

Evlilik sebebi ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alma hakkı varsa bu hakkını kullanabileceği gibi diğer alacaklarını alma konusunda da İş Kanunu’ndan doğan alacak haklarını da kullanabilir.

Kadın işçi işverene işten ayrıldığını tebliğ ettiğinde ve tebligat ilgili kişiye ulaştıktan sonra geçerli olur. Bu durumda kadın işçi için geçerli olan bir ihbar süresinden söz edilemeyeceği için işçi işten ayrılmış olur. İhbar tazminatı hakkı talep edilemeyeceği gibi varsa fazla mesai alacağı gibi ücret alacakları kadın işçi açısından talep edilebilecek haklar arasında yer alır. 

Konu hakkında uzmanlarımızdan danışmanlık almak için Aykut Hukuk Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim