Özel Hastaneye Ödenilen Fazla Ücret Nasıl Geri Alınır?

Anasayfa » Bilgilendirmeler » Özel Hastaneye Ödenilen Fazla Ücret Nasıl Geri Alınır?
Özel Hastaneye Ödenilen Fazla Ücret Nasıl Geri Alınır?

ÖZEL HASTANEYE FAZLA ÖDEME YAPTIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPMANIZ GEREKİR?

Devlet Hastanelerinde ki yoğunluk, uzman doktora ulaşma imkanının zorlaşması gibi zorunlu nedenlerle veya daha konforlu hizmet alma beklentisi gibi ihtiyari nedenlerle Özel hastanelere başvuru sayısı günümüzde son derece artış göstermiştir. Ancak bazı durumlarda özel hastaneler hastalardan alınması gerekli fark ücretini olması gerekenden daha fazla alabilmektedir.  Eğer yaptığınız ödemenin fazla olduğunu düşünüyorsanız, yaptığınız bu fazla ödemeyi geri alabilmeniz mümkün. Bu yazıda fazla ödemenin nasıl geri alınabileceğini anlatmaya çalışacağız.

Tedavi gördüğünüz SGK ile anlaşması olan hastaneden almış olduğunuz tedaviye ilişkin elinizde fatura olmalıdır. Ödemeyi kredi kartından yaparsanız eğer ödediğiniz ücreti ispatlamak açısından size kolaylık sağlayacaktır. Ödemenizi nakit olarak yaptıysanız dekont almanız gerekir. 

Özel hastaneler her ne kadar ilave ücret alabilse de bu ilave ücret tutarı sınırsız olmayıp normal tedaviler için SGK’nın belirlediği bedelin maksimum 2 katı kadar, istisnai sağlık hizmetleri için SGK’nın belirlediği tutarın 3 katını geçmeyecek şekilde ilave ücret alabileceklerdir.

Hastalardan ilave ücret alımı sadece miktar bakımından sınırlanmamış olup Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 1.9.2 maddesi uyarınca ilave ücret talep edilemeyecek kimseler sayılmıştır. 

“Bu kimseler:
a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 

b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 

c) Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 

ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar, 

d) 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen kişilerden, 

e) 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin on üçüncü ve on dördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden.” demek suretiyle sayılmıştır. 

SUT 1.9.3 maddesi ile ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri de sayılmıştır. Bunlar;
a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 

b) Yoğun bakım hizmetleri, 

c) Yanık tedavisi hizmetleri, 

ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 

d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 

e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, 

f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 

g) Hemodiyaliz tedavileri, 

ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemler. 

h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki işitsel implant işlemlerinden 

j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler, 

k) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri, ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.” denmek suretiyle sayılmıştır. 

Sayılan hizmetler bakımından başvurulan özel hastanenin ilave ücret talep etme yetkisi bulunmamaktadır. 

Ayrıca gün içerisinde acilden değil de normal poliklinik girişinden hasta muayene olsa dahi fazla ödendiği düşünülen ücret iadesi için başvuru yapıldığında hastanın aciliyeti ile ilgili değerlendirme yapılarak Sağlık Uygulama Tebliği’nin iki katını aşan miktarı geri alabilirsiniz.  

Özel Hastanelere Fazladan Ücret Ödeyip Ödemediğinizi Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Öncelikle özel hastanede almış olduğunuz sağlık hizmeti için fazladan ücret ödeyip ödemediğinizi Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesinde gerekli bilgilerini doldurarak öğrenebilirsiniz. Sitenin linki; https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/ilaveUcretHesaplama.faces

Yapılan fazla ödemeyi nasıl geri alabilirim?

 Öncelikle  ‘’Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge’’nin, hastane tarafından düzenlenmesi zorunlu olup bu belgeyi hastaneden talep etmeniz gerekir. Sonrasında yukarıda ki linkten fazla ücret ödeyip ödemediğinizi öğrenerek eğer fazla ödeme yapmışsanız bu ödemenin geri iadesi için tedavi olduğunuz hastaneye bir dilekçe ile başvurmanız gerekir. Hastaneden olumsuz cevap alınması halinde, iadesi istenen miktara göre Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekmekte olup  tüm bu süreçler oldukça karmaşık olacağından, süreci bir avukat aracılığıyla yürütmenizi tavsiye ederiz.

Bizimle İletişime
Geçin

İletişim